O nama

Djelatnost poreznog savjetovanja utvrđena je Zakonom o poreznom savjetništvu (NN br. 127 od 28.12.2000.godine) koji se primjenjuje od 01.01.2001. godine.

Od 2001 godine djelatnost poreznog savjetništva definirana je kao posebna djelatnost, a ne više kao dio računovodstvene i revizorske djelatnosti. Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika, davanje savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, vještačenja po odluci poreznog tijela te izrada poreznih prijava.

Djelatnost poreznog savjetništva može obavljati fizička osoba koja je položila ispit za poreznog savjetnika i dobila odobrenje za rad, organizirana kao samostalna djelatnost ili javno trgovačko društvo za porezno savjetovanje.

Porezni savjetnik dužan je čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način. Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika.

Porezni savjetnik u odnosima sa strankom dužan je pridržavati se načela zakonitosti, savjesnosti i stručnosti, te postupati u skladu s etičkim kodeksom poreznih savjetnika i s Ustavom i propisima Republike Hrvatske.

Misija

Naša misija je osigurati svojim klijentima dodanu vrijednost putem usluga visokokvalitetnog poreznog savjetovanja u zakonskim okvirima koja će im osigurati veće uštede, profitalbilnost i konkurentnost u poslovanju.

Vizija

Biti pouzdan porezni savjetnik i partner na vašem putu u osvajanju tržišta kroz osobni pristup svakom vašem problemu.

Ciljevi

  1. Osobni pristup svakom klijentu koji će osigurati veće uštede, profitablinost i konkuretnost klijenta
  2. Kvalitetne usluge i njihovo stalno unapređivanje
  3. Postati jedan od vodećih poreznih savjetnika kroz stalno usavršavanje zakonskih propisa i mogućnosti.

Sva prava zadržana © 2022, vlastaroska.hr