Porezno savjetovanje

Porezno savjetovanje

Cilj našeg društva jeste osigurati vam detaljne, kvalitetne i pravovremene savjete i poslovna rješenja temeljena na osobnom pristupu svakom vašem problemu. Naše savjete temeljimo na poreznim, računovodstvenim i ostalim propisima vezanim za specifičnost poslovanja određenje djelatnosti, te mišljenja i prakse upravnih tijela koji mogu utjecati na vaš porezni položaj. Naš je zadatak pomoći vam:

 • u ispravnom i efikasnom evidentiranju poreznih obveze,
 • pravilnom iskorištavanju prava i mogućnosti iz zakonskih propisa,
 • utvrđivanju izloženosti poreznim rizicima svojstvenim vašoj poslovnoj djelatnosti,
 • razvijanje potrebnih rješenja koja će omogućiti optimiziranje poreznih obveza i poreznih rizika na troškovno efikasan način.

Izrada poreznih prijava

Porezne prijave izrađujemo, ispunjavamo i dostavljamo poreznim oganima u ime poreznog obveznika ili vršimo nadzor i savjetovanje poreznog obveznika pri vođenju računovodstvenih i poreznih evidencija te izradi poreznih prijava.

Na temlju zakonskih propisa, poštujući sve zakonom propisane rokove, točno i savjesno izrađujemo za vas sljedeće porezne prijave:

 • prijave poreza na dodanu vrijednost;
 • prijave poreza na dobit;
 • prijave poreza na dohodak za članove uprave i expatriate,
 • GOD-a, itd…

Porezni uvid

Porezni uvid predstavlja osobni pristup svakom klijentu. Svrha poreznog uvida je:

 • provjera i identifikacija mogućih poreznih rizika,
 • spriječavanje plaćanja porezne obveze bez zakonske osnove,
 • poboljšati porezno knjigovodstvo naših klijenata te
 • razmotriti dodatne mogućnosti poreznih ušteda ili optimizacije poreznih obveza.

Nakon izvršenog poreznog uvida sastavljamo izvješće o rezultatima poreznog uvida te dajemo preporuke s rješenjima posebno prigalođenim potrebama svakog klijenta.

Porezno planiranje

Bilo da razmišljate o početku bavljenja nekom djelatnošću ili je već imate, kao fizička osoba ili kao trgovačko društvo neophodno vam je porezno planiranje. Porezi značajno utječu na krajnju uspješnost vašeg poslovanja te vam je stoga potrebno na vrijeme početi sa poreznim planiranjem. Glavni cilj poreznoga planiranja:

 • jasno prezentirati porezne obveze,
 • jasno prezentirati porezne rizike,
 • smanjiti ili eliminirati porezne obveze te
 • jasno prezentirati porezne olakšice i mogućnosti.

Znaje i iskustvo, omogućava nam da planiramo optimalne porezne obveze za građane i poduzeća, kroz osobni pristup svakom klijentu.

Zastupanje poreznog obveznika u poreznim postupcima i sporovima

 • zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima,
 • poduzimanje radnji u poreznom postupku u ime poreznog obveznika (prigovori, žalbe, tužbe) te
 • sudjelovanje u poreznim sporovima pred sudovima.

Savjetovanje i nadzor pri izradi financijskih izvješća

Savjetovanje i nadzor pri izradi financijskih izvješća koje radite bilo za poreznu upravu ili vlasnike radimo u skladu sa zakonskim propisima, posvećujući posebnu pažnju njihovom oblikovanju u skladu sa vašim specifičnostima.

Sva prava zadržana © 2022, vlastaroska.hr